top of page

Specjalistyczne urządzenia laboratoryjne

W 30-letniej historii OPTEL Opole wykonał wiele unikalnych urządzeń laboratoryjnych według specyfikacji klienta. Poniżej zaprezentowane są niektóre z nich.

Spektrofluorymetr dydaktyczny

Stanowisko do badania absorbancji i fluorescencji próbek umieszczonych w standardowej kuwecie pomiarowej 12,5x12,5. 

W skład stanowiska wchodzą:

 • monochromator sterowany ręcznie M250 600/VIS

 • oświetlacz ksenonowy ILLU XBO150 OFR

 • dwa spektrometry na zakres widzialny

 • ława optyczna

 • uchwyt na kuwetę montowany na szczelinie wyjściowej 
  wraz z odpowiednim układem optycznym

stanowisko do badan spektrofluorymetrycz
układ_wzbudzenia.jpg
spektrofluorymetr dydaktyczny.jpg

Przestrajalne źródło światła z modulacją częstotliwości

Przestrajalne źródło światła oparte na lampie halogenowej HLX 64640 o mocy 150W z modulacją częstotliwości. Równoległa wiązka jest rozszczepiona na siatce dyfrakcyjnej (600 linii/mm), a następnie skupiona przez zwierciadło do kwarcowego światłowodu z końcówką SMA. Przed wejściem do  światłowodu ustawiony jest tarczowy modulator częstotliwości z możliwością regulacji wypełnienia. 

 

Dane techniczne:

 • Zakres spektralny: 400 - 1200 nm

 • Spektralna szerokość połówkowa około 50 nm

 • Moc optyczna około 1 mW dla światłowodu o średnicy rdzenia 1 mm

 • Modulacja częstotliwości 40 - 2000 Hz z regulacją wypełnienia  

przestrajalne zrodlo swiatla (2).jpg
przestrajalne zrodlo swiatla (1).jpg
przestrajalne zrodlo swiatla (3).jpg

Stanowisko do analizy obrazu spekli laserowych

Laser Speckle Analysis Setup

Stanowisko składa się następujących elementów:

 1. Laser He-Ne o mocy 1mW i długości fali 632,8nm  (Model: 05-LLR-811) charakteryzujący się dużym stopniem koherencji

 2. Obiektyw mikroskopowy PZO x20

 3. Pinhol o średnicy 12,5um przymocowany na stoliku X-Y

 4. Soczewka skupiająca o ogniskowej 250mm

 5. Przesłona irysowa o aperturze regulowanej w zakresie 8-25mm

 6. Kamera monochromatyczna CMOS USB 3.0 z obiektywem o ogniskowej regulowanej w zakresie 2.8 - 12 mm

 7. Stolik obrotowy dla obserwowanego obiektu

 8. Ława optyczna o długości 1m

Recording Laser Speckle for Analysis

Wiązka lasera He-Ne 1 jest skupiona przez obiektyw mikroskopowy 2 na filtrze przestrzennym 3 (pinholu o średnicy 12,5um). Dzięki temu wyższe częstotliwości przestrzenne są odfiltrowane i na wyjściu obserwujemy „czystą” wiązkę gaussowską. Wiązka jest następnie skolimowana przez soczewkę skupiającą 4. Średnica wiązki równoległej może być dalej regulowana dzięki przesłonie irysowej 5. Tak uformowana wiązka pada na obserwowany obiekt ustawiony na stoliku obrotowym 7. Światło lasera, odbite od obiektu, pada na obiektyw kamery 6 ustawionej pod minimalnym kątem umożliwiającym obserwację. Na kamerze obserwowane są spekle będące wynikiem interferencji światła o wysokim stopniu koherencji odbitego od matowego obiektu.

Oświetlacz szczelinowy

Oświetlacz szczelinowy przeznaczony dla lampy ksenonowej XBO 150W. Dzięki układowi optycznemu wykorzystującemu soczewki cylindryczne oraz astygmatyzm wiązka wychodząca ma kształt liniowy. Dzięki temu szcelina wejściowa monochromatora jest równomiernie oświetlona.

oswietlacz_szczelinowy3_edited.jpg
oswietlacz_szczelinowy2.jpg
bottom of page