top of page

Symulator Słoneczny wraz z wyposażeniem dodatkowym

W skład stanowiska wchodzą:

 • Uniwersalna obudowa lampy z dwusoczewkowym kondensorem ze szkła kwarcowego

 • Lampa ksenonowa XBO 150W/CR OFR lub 500W OFR

 • Zasilacz lampy ksenonowej ZXE 150

 • Filtr atmosferyczny AM 1.5

 • Ława optyczna o długości 0,5 m

 • Przesłona aperturowa o średnicy 25mm

 • Przesłona umożliwiająca ustawienie czasu naświetlania w przedziale od 1s do 30min

 • Ciemnia z drzwiczkami o wymiarach 600x500x480mm (dł. X szer. X wys.)

 • Zwierciadło aluminiowe płaskie

 • Uchwyt na filtr montowany na ławie

 • Uchwyt na zwierciadło 45˚montowany na ławie

 • Stolik pod komórkę do elektrolizy

Symulator Słoneczny 150W do naświetlenia celki 3-elektrodowej wraz z ciemnią i przesłoną czasową

low-cost solar simulator.jpg
Symulator Słoneczny 500W do pomiarów fotowoltaicznych zapewniający oświetlenie obszaru fi70mm z jednorodnością  <10%

Wskazówki użytkowania Lampy ksenonowej 

 • Lampę powinno się włączać jako pierwszą, a dopiero potem inne oprzyrządowanie typu; mierniki, komputery itd. W czasie zapłonu lampy generowany jest impuls elektromagnetyczny, który może zresetować urządzenia podłączone np. do tej samej szyny zasilającej.

 • Łuk lampy ksenonowej zaczyna  świecić stabilnie po niemniej niż 10 minutach od zapalenia. Wskazówką stabilnej pracy jest brak wahania się strzałki amperomierza.

 • W celu uzyskania stabilnej pracy lampy, prąd lampy powinien być ustawiony na wartość nominalną podaną przez producent. Dla lampy OSRAM XBO 150W jest to 8,5A dla lampy 500W jest to 25A.

 • W czasie pracy lampy w wypadku lampy 150W nie ma konieczności stosowania aktywnego chłodzenia (informacja producenta). Natomiast dla lampy 500W jest to konieczne!

 • Wentylator powinien pracować przez min 10min po zgaszeniu lampy w celu jej szybszego schłodzenia. Ponownego zapłonu powinno się dokonywać „na zimno” , co wydłuża czas życia lampy.

Wskazówki użytkowania przesłony

 • Przesłona umożliwia ustawienie czasu naświetlania w przedziale 1 do 99 min z rozdzielczością 1s.

 • Pozycją spoczynkową przesłony jest pozycja zamknięta

 • Otwarcie następuję w momencie włączenia sterownika, ustawienie czasu naświetlania, a następnie naciśnięciu przycisku START.

 • Ze względu na nagrzewanie się elektromagnesu, zalecane jest nie przekraczanie czasu 30min w pozycji otwartej

 • Z tyłu sterownika znajduje się przełącznik umożliwiający trwałe otwarcie przesłony

shutter.jpg

Ustawienie odpowiedniego promieniowania symulatora

W symulatorach słonecznych wykorzystuje się łukowe lampy ksenonowe. Aby upodobnić spektrum wysokociśnieniowej lampy wyładowczej do spektrum promieniowania słonecznego padającego na ziemię, stosuje się filtry atmosferyczne. Kąt padania promieni słonecznych w zenicie różni się w zależności od szerokości geograficznej, co ma wpływ na drogę jaką pokonują promienie słoneczne przechodzące przez atmosferę i padające na ziemię. Z tego względu w produkcji są trzy rodzaje filtrów ( A.M. 0 , A.M. 1.0 oraz A.M. 1.5 )  odpowiednio dla zerowej atmosfery, atmosfery na równiku i atmosfery w strefie podzwrotnikowej.

 

Gęstość mocy promieniowania słonecznego padającego na ziemię w zenicie, w strefie podzwrotnikowej to około 1kW/m2 , czyli inaczej 100 mW/cm2 . W celu odpowiedniego ustawienia gęstości mocy promieniowania padającego na próbkę w symulatorze słonecznym najlepiej stosować radiometr. Detektorem w radiometrze jest niskoszumna termopara radiacyjna o płaskiej charakterystyce w szerokim zakresie widma tj. od 0,1 – 100 μm .

Sondę radiometru można zamocować na ławie optycznej stanowiska pomiarowego

Pomiar gęstości mocy przed okienkiem kwarcowym celki foto-elektrochemicznej
radiometer inside the black box.jpg
Pomiar EQE dla ogniw fotowoltaicznych. Symulator z lampą ksenonową 500W umożliwia oświetlenie obszaru o średnicy 70mm z jednorodnością <10% .
bottom of page