top of page

Monochromatory rodziny M250 

Monochromator siatkowy to urządzenie pozwalające wybrać  fragment widma z szerokiego pasma światła wchodzącego. Monochromator zbudowany jest w układzie Czernego-Turnera i działa na zasadzie zmiany ustawienia kąta sitaki dyfrakcyjnej.

schemat_opis.PNG
monochromator1.jpg

Monochromatory M250 budowane są w układzie Czernego-Turnera. Apertura monochromatorów f/# = 5 jest zdefiniowana przez długość ogniskową zwierciadeł kolimujących 250mm i średnicę siatki dyfrakcyjnej 50mm. Tak dobrana apertura pozwala na redukcję aberracji przy zachowaniu wysokiej energii światła padającego na siatkę.

Monochromatory wyposażone​ są w szczeliny o płynnej regulacji szerokości w przedziale 0 do 3mm z rozdzielczością 0,01mm. Wysokość szczeliny wynosi 20mm, a rozmiar i masa całego urządzenia to 290x220x175 i około 12 kg. 

Monochromatory M250 są przystosowane do współpracy z oświetlaczami OPTEL Opole. W tym celu konieczne jest odpowiednie ustawienie kondensora.

Zakres spektralny urządzenia zależny jest od użytej siatki dyfrakcyjnej. Monochromatory M250 oferowane są w 4 następujących konfiguracjach:

M250 600/VIS

Nazwa

Główna długość falii [nm]

Siatka 

[linii/mm]

Zakres* [nm]

600

M250 600/NIR

M250 1200/VIS

M250 1800/UV

600

1200

250

500

1000

300 - 1200

1800

500

600 - 2400

300 - 1200

200-800

Dyspersja**

 [nm/mm]

6,4

6,4

3,2

2,1

* Wydajność w podanym zakresie jest uzależniona od charakterystyki siatki

**Zdolność dyspersyjna jest wyrażona jako spektrum [nm] na szerokość szczeliny wejściowej [mm] monochromatora. Wartość zdolności dyspersyjnej P jest obliczana jako stosunek odległości między sąsiednimi szczelinami siatki d do długości ogniskowej systemu zwierciadeł f i jest wyrażona w [nm/mm]. Zdolność dyspersyjna zależy dodatkowo od kąta ugięcia β oraz rzędu dyfrakcji m.

 

 

Długa ogniskowa monochromatorów M250 pozwala na precyzyjne ustawienie długości fali.

zdolność dyspersyjna.PNG

Dokładność ustawienia przyrządu jest uzależniona od zastosowanej siatki i waha się od 0,5 nm dla siatki 1800 linii/mm do 1 nm dla siatki 600 linii/mm.

Monochromatory M250 wyposażone są w silnik krokowy wraz ze sterownikiem co umożliwia sterowanie pracą urządzenia przez port USB. Pod sterownik podłączony może być również detektor co umożliwia pełne wykorzystanie możliwości oprogramowania sterującego.

Istnieje również możliwość zakupienia tańszej wersji sterowanej ręcznie. Do monochromatora dołączane są wartości wskazań licznika mechanicznego dla linii rtęci. Dla pozostałych długości falii odstępstwo od zależności liniowej może wynosić nawet do 5nm. Dlatego zaleca się weryfikacje wskazań monochromatora np. przez spektrometr. 

Do monochromatorów możliwe jest zamówienie szeregu akcesoriów takich jak; detektory, uchwyty na kuwetę, adaptery światłowodowe czy układy skupiające światło wychodzące przez szczelinę

kondensor i monochromator
bottom of page