top of page

Przestrajalne Źródła Światła

Przestrajalne Źródło Światła (ang. Tunable Light Source) składa się z Szerokopasmowego Źródła Światła np. Oświetlacza ksenonowego 150W oraz Monochromatora M250 skonfigurowanego zgodnie z potrzebami klienta. Oba przyrządy ustawione są na ławie optycznej dzięki czemu znajdują się we wspólnej osi. Ława umożliwia ustawienie dodatkowych elementów takich jak filtry absorpcyjne (order sorting filters), radiometru lub innego miernika mocy światła. 

Tunable Light Source.png

Ustawienie kondensora

Kondensor dwusoczewkowy jest też odpowiedni aby wprowadzić światło do szczeliny wejściowej monochromatora M250. W tym celu kondensor należy odsunąć od źródła światła tak aby z oświetlacza wyszła wiązka zbiegająca o NA=0,1 (f/# = 5) .

condenser_monochrmoator.PNG

Szczelina 

wejściowa

oswietlacz monochromator.GIF

Siatka dyfrakcyjna

Oświetlenie szczeliny wejściowej

entrance slit.GIF
bottom of page