Rurki spektralne (rurki Pluckera) wraz z obudową

Rurki spektralne wypełnione są gazami oraz oparami klasy badawczej (azot, powietrze, opary rtęci, neon, tlen, argon, gaz chlorowy, krypton, hel, dwutlenek węgla, gaz wodorowy, opary wody) . Pod wpływem wzbudzenia dedykowanym zasilaczem rurki emitują charakterystyczne atomowe linie spektralne. 

Rurki długości 26 cm z cienką kapilarą w środku długości 10 cm, wykonane są ze szkła nietransmitującego promieniowania UV.

W sprzedaży posiadamy następujące rurki spektralne:

 • Hydrogen Spectral Tube

 • Nitrogen Spectral Tube

 • Air Spectral Tube

 • Mercury Vapor Spectral Tube

 • Neon Spectral Tube

 • Oxygen Spectral Tube

 • Xenon Spectral Tube

 • Argon Spectral Tube

 • Chlorine Gas Spectral Tube

 • Krypton Spectral Tube

 • Helium Spectral Tube

 • Carbon Dioxide Spectral Tube

 • Water Vapor Spectral Tube

CENA:  270 zł netto / szt.

Obudowa dla dwóch rurek spektralnych z wbudowanymi dwoma zasilaczami umożliwia jednoczesne zapalanie dwóch rurek. Rurki mocowane są w uchwytach teflonowych za pomocą sprężyn co umożliwia ich łatwą wymianę. Dodatkowo obudowa wyposażona jest w czołową osłonę zakładaną na czas świecenia rurek.

Ważne: Rurki spektralne powinny być używane w cyklach 30 sekundowych t.j. na każde 30 sekund wzbudzeni, 30 sekund przerwy. 

CENA:  2300 zł netto

obudowa rurek spektralnych
obudowa rurek spektralnych

spectral tube mount
spectral tube mount

spectral tube housing
spectral tube housing

obudowa rurek spektralnych
obudowa rurek spektralnych

1/5