top of page

Monochromators M250 series

Monochromator is a device that, thanks to setting the angle of the diffraction grating allows filtering from the wide spectrum of input light, the particular wavelength set by the user.

Tunable Light Source.png

Ustawienie kondensora

Kondensor dwusoczewkowy jest też odpowiedni aby wprowadzić światło do szczeliny wejściowej monochromatora M250. W tym celu kondensor należy odsunąć od źródła światła tak aby z oświetlacza wyszła wiązka zbiegająca o NA=0,1 (f/# = 5) .

condenser_monochrmoator.PNG

Szczelina 

wejściowa

oswietlacz monochromator.GIF

Siatka dyfrakcyjna

Oświetlenie szczeliny wejściowej

entrance slit.GIF
bottom of page