Monochromatory rodziny M250 

Monochromator to urządzenie które dzięki ustawieniu siatki dyfrakcyjnej pod odpowiednim kątem pozwala na wyfiltrowanie z szerokiego spektrum wejściowego interesującej użytkownika długości fali.

Monochromatory M250 budowane są w układzie Czernego-Turnera. Apertura monochromatorów f/5 jest zdefiniowana przez długość ogniskową zwierciadeł kolimujących 250mm i średnicę siatki dyfrakcyjnej 50mm. Tak dobrana apertura pozwala na redukcję aberracji przy zachowaniu wysokiej energii światła padającego na siatkę.

Monochromatory wyposażone​ są w szczeliny o płynnej regulacji szerokości w przedziale 0 do 3mm z rozdzielczością 0,01mm. Wysokość szczeliny wynosi 20mm, a rozmiar całego urządzenia to 290x220x175. 

Zakres spektralny urządzenia zależny jest od użytej siatki dyfrakcyjnej. Monochromatory M250 oferowane są w następujących konfiguracjach:

Zdolność dyspersyjna monochromatora P jest obliczana jako stosunek odległości między sąsiednimi szczelinami siatki d do długości ogniskowej systemu zwierciadeł f i jest wyrażona w [nm/mm]. Zdolność dyspersyjna zależy dodatkowo od kąta ugięcia β oraz rzędu dyfrakcji m.

 

 

Wartości zdolności dyspersyjnej dla głównej długości fali oraz pierwszego rzędu dyfrakcji są podane w tabeli powyżej. Długa ogniskowa monochromatorów M250 pozwala na precyzyjne ustawienie długości fali.

Dokładność ustawienia przyrządu jest uzależniona od zastosowanej siatki i waha się od 0,8 nm dla siatki 1200 linii/mm do 1 nm dla siatki 600 linii/mm.

Monochromatory M250 wyposażone są w mechaniczny wskaźnik długości fali. Wskazania licznika dla monochromatorów z siatką 1800 linii/mm odpowiadają danej długości fali, dla monochromatorów z innymi siatkami wskazanie licznika należy pomnożyć przez stały współczynnik; 1,5 dla siatki 1200 linii/mm i 3 dla siatki 600 linii/mm.

Istnieje możliwość doposażenia monochromatora w silnik krokowy wraz ze sterownikiem co umożliwia sterowanie pracą urządzenia przez komputer.  

  • w-facebook
  • Twitter Clean

© 2023 by Real Estate Co. Proudly created with Wix.com